Hans Hanssen Skei

1945 -

Hans H. Skei er professor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Han har spesielt arbeidet med amerikansk litteratur, og bl.a. gitt ut Reading Faulkner's Best Short Stories (1999) og Faulkner and Other Southern Writers (2004). På norsk har han bl.a. gitt ut På litterære lekeplasser (1995), vært medforfatter av Om litteraturhistorieskriving (1983) og Moderne litteraturteori: En innføring (1993), og han har vært medredaktør av antologiene Moderne litteraturteori (1991), Dikt fra antikken til vår tid (1994) og Korttekster (2000).
Skei var redaktør av Norsk Litterær Årbok 1989–2002, og norsk redaktør av Nordisk Tidskrift fra 2002. Han er også aktiv som oversetter og kritiker.

Fallback image

Utgivelser