Hans-Jørgen Arvesen

Arvesen ble advokat i 1989 og har arbeidet med entrepriserett siden den gang, særlig tvisteløsning og løpende rådgivning for entreprenører og byggherrer om tolkning av kontrakter, bl.a. NS-standarder.

Sammen med Marthinussen og Giverholt har han utgitt kommentarutgaver tilNS 8405om utførelsesentrepriser og  NS 8406– Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt, og i 2012 NS 8407 – Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser.

Utgivelser