Hans Jacob Bull

Hans Jacob Bull (f. 1941) er ansatt som professor emeritus på det skandinaviske Institutt for Sjørett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hans primære fagfelt er sjørett, petroleumsrett, forsikringsrett, sjøforsikringsrett og veifraktrett.

Utgivelser