Hans Nielsen Hauge

Hans Nielsen Hauge (f.1950) er lege og spesialist i nevrokirurgi. Hauge har vært direktør for klinisk IKT og leder for Enhet for e-helse i Helse Sør-Øst. Hauge har hatt ansvar for innføring av store IT- systemer i sykehus, og blant annet deltatt i utredningen av En innbygger-en journal.

Fallback image

Utgivelser