Hans Olav Fekjær

1940 -

Psykiater og psykoterapiveileder og overlege ved Blå Kors Senter i Oslo.

Han har tidligere utgitt Ny viten om alkohol (1980), Alkohol og narkotika myter og virkelighet (1987) og "Spillegalskap" vår nye landeplage (2002). I 2002 ble han tildelt både Folkeopplysningsprisen og årets pris fra Fagrådet for rusfeltet i Norge.

Fallback image

Utgivelser