Hans Robert Schwencke

1950 -

Hans Robert Schwencke er statsautorisert revisor, siviløkonom og dr.jur. 

Han er professor emeritus i finansregnskap ved Handelshøysko ­ len BI. Schwencke har vært nestleder i Regn ­ skapsstandardstyret i Norsk Regnskapsstiftelse og medlem av lovutvalgene som la fram forslag til ny regnskapslovgivning i 1995 og 2003.

Hans Robert Schwencke Høyoppløst bilde

Foto: Foto: Handelshøyskolen BI

Utgivelser