Dag Horsberg Hansen

Dag Horsberg Hansen er advokat og partner i Grette.

Han er tilknyttet Grettes avdeling for corporate/M&A, og arbeider der med ulike selskapsrettslige spørsmål samt kjøp og salg av virksomheter. Hansen er i tillegg leder for Grettes energiavdeling, hvor han jobber med spørsmål knyttet til oppkjøp av så vel selskaper som produksjonsenheter. Han bistår videre med rådgivning knyttet til selskapsintern organisering og strukturering. Endelig arbeider han med energiregulatoriske regler.

Fallback image

Utgivelser