Ingeborg Hansen

Ingeborg Hansen (f. 1951) er operasjonssykepleier og har førsteavdeling i sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo. Hun har 20 års klinisk praksis fra operasjonsavdeling. Hun har arbeidet som høgskolelærer ved videreutdanningen i operasjonssykepleie ved Høgskolen i Oslo og ble pensjonist fra 1. januar 2017.

Fallback image

Utgivelser