Jan-Erik Ebbestad Hansen

1946 -

Jan-Erik Ebbestad Hansen er født i 1946 i Tønsberg og oppvokst i Horten.

Han er for tiden bosatt i Oslo. Ebbestad Hansen har studert filosofi, religionshistorie og idéhistorie ved Universitetet i Oslo. Han har også studert i Tübingen i Tyskland og i Cambridge i England. I 1979 disputerte han over en avhandling om den tyske teosofen og mystikeren Jacob Böhme.
Ebbestad Hansen er ansatt som professor ved Institutt for kulturstudier, Avdeling for idéhistorie, ved Universitetet i Oslo. I sin akademiske stilling har han i en årrekke formidlet europeisk idéhistorie med særlig vekt på kristen mystikk, okkultisme, Faustlitteraturens historie og tysk romantikk. Ebbestad Hansen har også arbeidet mye med norsk idéhistorie, fra norrøne myter til malerkunst i det tyvene århundre. Med sitt utvalg av idéhistoriske tekster i Norsk tro og tanke har han vært med på å definere norsk idéhistorie som et eget fagfelt.
Som professor og forfatter er Ebbestad Hansen en av våre aller fremste formidlere av spiritualistiske og religiøse strømninger i europeisk kultur. Han er redaktør for Gyldendals Ad Fontes-serie, en serie som nettopp vil presentere noen av de mest sentrale tekstene innenfor religiøse og mystiske tankestrømninger.
Utgivelser
Kjønn – og androgynitet, Gyldendal Fakta 2001
Den levende kjærlighets flamme. Kristen mystikk fra Augustin til vår tid. Gyldendal 2000
Norrøne myter og sagn. Utvalg og gjenfortelling sammen med Kari Møller. Gyldendal Fakta 1999
Norsk tro og tanke I-II. Utvalg og presentasjon. Tano Aschehoug 1998
Fenomenet Nerdrum. Gyldendal 1996
Odd Nerdrum: Malerier. Aschehoug 1994
Norrøne myter. Gjenfortelling. Arnkrone 1993
Jacob Böhme: liv, tenkning, idéhistoriske forutsetninger. Solum 1985
Odd Nerdrum: Malerier er oversatt til engelsk (1995).
Gyldendals Ad Fontes-serie
Ad fontes betyr tilbake til kildene. Erfaringen av livets hellighet er felles for alle kulturer til alle tider. I vår egen sekulariserte tid, da mange er blitt fremmede for den etablerte religion, er orienteringen mot alternativer blitt stadig sterkere. Mange søker tilbake til kildene for det religiøse liv. Denne serien presenterer noen av de sentrale kildeskriftene fra de store religioner, sammen med spennende stemmer fra vår egen tid. Serien omfatter ni utgivelser fordelt over tre år.

Utgivelser