Kjell Toft Hansen

Kjell Toft Hansen er høgskolelektor ved Avdeling forInformatikk og e-Læring (AITeL), Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Fallback image

Utgivelser