Øystein Hansen

1945 -

Øystein Hansen er førstelektor ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Han har lang undervisningserfaring i økonomiske fag ved ulike høgskoler. Han har dessuten lang praktisk erfaring med regnskapsarbeid.

Fallback image

Utgivelser