Ragnhild Hansen

Ragnhild Hansen (red.) er sosionom med embetsstudium i sosialt arbeid.

Hun er emneansvarlig for Introduksjon til sosialt arbeids teori og praksis ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hansens forskningsinteresser er brukersamarbeid og myndiggjøringsprosesser, samt kritisk refleksjon over egen praksis.

Fallback image

Utgivelser