Harald Benestad Anderssen

Harald Benestad Anderssen er professor ved Institutt for rettsvitenskap og styring på Handelshøyskolen BI.

Han har tidligere erfaring som dommerfullmektig og advokat og har i mange år arbeidet med rettsspørsmål innen kontraktsrett, bolig og forsikringsrett. Han har skrevet en rekke artikler og bøker om disse temaene, utgitt på Gyldendal blant annet «Avhendingsloven med kommentarer» (2008), «Mangler ved omsetning av boliger» (2016) og «Forsikringsrett i et nøtteskall» (2018)

Utgivelser