Harald Martinsen

1946 -

Harald Martinsen er professor emeritus ved Institutt for spesialpedagogikk på Universitetet i Oslo.

Hans innsats overfor autismebefolkningen er både av faglig og politisk/administrativ karakter. Han var en aktiv medspiller i arbeidet med å sikre gode livs- og opplæringsvilkår for mennesker med ASD under og etter gjennomføringen av HVPU-reformen og ledet Autismeprogrammet som ble innført i 1993 og Autismenettverket fra 199; statlige satsninger innført av Sosial- og Helsedepartementet i samarbeid med Kirke-, Utdannings- og Forsknignsdepartementet.

Fallback image

Utgivelser