Harald Moi

1942 -

Harald Moi er professor emeritus i dermatologi og venerologi ved Universitetet i Oslo.

Han var ansatt som avdelingsoverlege ved Olafiaklinikken, Oslo universitetssykehus fra den åpnet i 1993 til 2010. Fungerte deretter som overlege til han gikk av med pensjon i 2012. Han er ansvarlig utgiver og medforfatter av flere europeiske retningslinjer for diagnostikk og behandling av seksuelt overførte infeksjoner.

Fallback image

Utgivelser