Harald O. Sletner

Harald O. Sletner er advokat (H) og har siden 2003 vært advokat/partner i Dalan advokatfirma DA.

Han har bred erfaring med å bistå klienter i spørsmål knyttet til tomtefeste. Han har prosedert mange tomtefestesaker for domstolene, herunder Høyesterett.

Fallback image

Utgivelser