Harald Pedersen

1963 -

Harald Pedersen er jurist, spesialist på arbeidsmiljørett og advokat i Arbeidsrettsadvokatene.

Pedersen har tidligere arbeidet i Direktoratet for arbeidstilsynet og i Norges Juristforbund. Han har også vært tillitsvalg og hovedverneombud. Pedersen har utgitt og bidratt i flere bøker om arbeidsmiljø og arbeidsrett og har lang erfaring som foredragsholder og rådgiver. Pedersen satt i Djupedalsutvalget, som i 2015 utga en NOU om mobbing i skolen.

Fallback image

Utgivelser