Anders Hartmann

Anders Hartmann er overlege ved Nyreseksjonen, Transplantasjonsmedisinsk avdeling ved OUS, Rikshospitalet, og har professorstilling i nefrologi ved Universitetet i Oslo. Han er spesialist i indremedisin og nefrologi og har undervist medisinstudenter i en årrekke.

Fallback image

Utgivelser