Ebbe Hartz

Ebbe Hartz (f. 1966) er geolog og har 15 ekspedisjoner på Grønland bak seg. Han er opprinnelig dansk, men har bodd i Oslo i mange år.

Ebbe Hartz er seniorforsker ved Physics of Geological Processes, ved Universitet i Oslo (http://folk.uio.no/ebbe), og seniorgeolog i oljeselskapet Aker Exploration. Han er veteran i arktisk forskning med 15 turer til Grønland, og har publisert mange og varierte artikler om Øst-Grønlands geologi. Han har startet og ledet bokprosjektet Reisen til istiden som han har skrevet sammen med Trude Dybendahl Hartz, Susan Glimmerveen og Niels Hovig.

Fallback image

Utgivelser