Jørund Hassel

Jørund Hassel (f. 1955) har bakgrunn som tillitsvalgt i LO, og har arbeidet med skift- og turnusspørsmål, organisasjonskunnskap siden 1975.

Med ansvar for kursutvikling og utarbeidelse av kurshefter i fagbevegelsen og i staten, følger det rådgivertjenester, foredrag og kursaktiviteter i privat og offentlig sektor.

Utgivelser