Hilde Haualand

Hilde Haualand er sosialantropolog og førsteamanuensis ved Institutt for internasjonale studier og tolking ved OsloMet - storbyuniversitetet

Hun har tidligere (2001–2014) vært forsker ved Forskningsstiftelsen Fafo, der hun har arbeidet med problemstillinger knyttet til inkludering, marginalisering, funksjonshemming, arbeidsdeltakelse og diskriminering. I sin doktoravhandling i sosialantropologi (Universitetet i Oslo, 2012) sammenliknet hun organiseringen av bildetolktjenester i USA, Sverige og Norge. Som postdoktor ved NTNU (2015–2017) studerte hun tegnspråktolker med et profesjonsteoretisk blikk, og arbeider nå som seksjonsleder ved seksjon for tegnspråk og tolking ved OsloMet, der hun også underviser tegnspråk- og tolkestudenter i samfunnsfaglige temaer. I tillegg til sporadiske oppdrag som tolk mellom norsk tegnspråk og American Sign Language eller International Sign, har hun forholdt seg til og arbeidet med tolker gjennom store deler av utdanning og yrkesliv, samt i flere private sammenhenger. Hun ønsker å bidra til å øke kunnskapen om tolking som profesjon, både hos tolker, andre profesjonsutøvere og hos døve selv, for på denne måten å bidra til økt bevissthet om tolking og arbeid gjennom tolk.

Fallback image

Utgivelser