Kristina Haugaa

Kristina Haugaa er seksjonsoverlege ved Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet og førsteamanuensis ved universitetet i Oslo.

Hovedarbeidsområde er genetisk kardiologi, kardiomyopatier, ekkokardiografi og hjertearytmier.

Fallback image

Utgivelser