An-Magritt Hauge

An-Magritt Hauge er førsteamanuensis i migrasjonspedagogikk og er leder for Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har tidligere publisert boka Den felleskulturelle skolen (Universitetsforlaget 2007) og har sammen med Sigrun Aamodt vært redaktør for antologien Familielæring (Universitetsforlaget 2008).

Fallback image

Utgivelser