Ola Haugen

Ola Haugen er partner i advokatfirmaet Wikborg Rein og leder for firmaets prosedyregruppe.

Han er anerkjent som «Leader in his field» av Chambers innen tvisteløsning. Haugen har håndtert flere betydelige og langvarige tvistesaker innen entreprise og prosjekteringskontrakter. Særlig har han erfaring fra arbeid med større internasjonale prosjekter. Han har også betydelig prosedyreerfaring fra Høyesterett. Han har tidligere arbeidet som advokat hos Regjeringsadvokaten.

Fallback image

Utgivelser