Per E. Haugen

Per E. Haugen har en allsidig utdanning innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsfag.

Han er cand.real. fra Universitetet i Oslo, harerfaring som forsker fra Berkeley i USA og har vært sjømann og bryggearbeider,tillitsvalgt og direktør. I dag arbeider han som veileder for private og offentlige virksomheter.

Fallback image

Utgivelser