Rune Haugen

Rune Haugen fyller organisasjoners behov for å utvikle et mer helsefremmende lederskap gjennom inspirerende foredrag, kurs og rådgivning. Han har 24 års erfaring som entreprenør i læringsindustrien og er partner i Vida Pluss AS.

Haugen har de siste årene vært ansvarlig for Handelshøyskolen BI sine årlige konferanser for helsefremmende arbeidsplasser. Gjennom dette arbeidet har han funnet frem til mange velfungerende eksempler fra inn- og utland.

Utgivelser