Randi Haugland

1951 -

Randi Haugland er utdannet sosionom med hovedfag i sosialt arbeid (cand.polit).

Hun har mange års erfaring fra kommunalt, fylkeskommunalt og statlig barnevern, blant annet som sakkyndig medlem av fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, og med katastrofearbeid for Redd barna/UNHCR i Asia og Afrika. Hun er nå ansatt som førstelektor ved Universitetet i Tromsø -- Norges arktiske universitet. Hun har tidligere skrevet Kommuneheks på slakk line. Om barnevern i små kommuner (2002) og Med makt til å krenke. Om makt, avmakt og motmakt i en konfliktfylt barnevernssak (2007), begge på Gyldendal Akademisk.

Utgivelser