Nanna Hauksdottir

Nanna Hauksdottir er utdannet fysioterapeut med mellomfag i sosiologi, mastergraden i folkehelse og hovedfag i helsefag (cand.san.).

Hun har hatt sentrale roller i utdanning og praksis, som sjeffysioterapeut i Tromsø kommune, studieleder på fysioterapeututdanningen i Tromsø, prodekan for utdanning på Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet, og har ledet fakultetets satsing på tverrprofesjonell samarbeidslæring. Hun har et langvarig og stort engasjement for tverrprofesjonell samarbeidslæring både nasjonalt og internasjonalt og har deltatt i og ledet ulike prosjekter, herunder vært leder av UHR-prosjektet «Felles innhold i helse- og sosialfaglige utdanninger».

Utgivelser