Mary-Ann Hedlund

Mary-Ann Hedlund har vært dommer i Borgarting (tidligere Eidsivating) lagmannsrett siden 1990.

Før det arbeidet hun som advokat. Hun har vært leder/medlem av flere offentlige utvalg og var i en årrekke medlem av menneskerettutvalget i Den norske Dommerforening.

Fallback image

Utgivelser