Hege Eikeland Tjomsland

Hege Eikeland Tjomsland har doktorgrad i helsefremmende arbeid. Hun er ansatt som
førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen og førsteamanuensis II ved Høyskolen i Hedmark.

Tjomsland underviser på integrert lektorutdanning, og har publisert flere vitenskapelige
artikler og bokkapitler knyttet til helsefremmende arbeid i skolen.

Fallback image

Utgivelser