Hege Nilsen Barstad

Hege Nilsen Barstad er sosiolog med tilleggskompetanse i pedagogikk og veiledning.

Hun er ansatt som høgskolelektor i bacheloravdelingen ved Politihøgskolen. Hun har i flere år hatt emnekontaktansvar for emnene vitenskapsteori, forskningsmetode og bacheloroppgaven.

Utgivelser