Heidi Haukelien

1959 -

Heidi Haukelien er førsteamanuensis ved Senter for Omsorgsforsking Sør, Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Høgskolen i Sørøst-Norge og seniorforsker ved Telemarksforsking.

Hun arbeider med problemstillinger som angår styring av helse- og velferdstjenester, velferdspolitikk, profesjonsutøvelse og kjønn. Hun har gjennomført en rekke feltarbeid i sykehus og kommunale helse- og omsorgstjenester.

Fallback image

Utgivelser