Heidi Kristine Grønlien

Heidi Kristine Grønlien er utdannet dr. scient i fysiologi ved Universitetet i Oslo. Hennes spesialområde er inter- og intracellulær kommunikasjon. Hun jobber som førsteamanuensis og merittert underviser ved Høgskolen i Østfold, sykepleierutdanningen. Hun har undervisningserfaring fra grunnskolen, videregående skole og høgskole/universitet, og har gjennom mange år arbeidet med undervisningskvalitet. Heidi Kristine er forfatter på Bi1, Bi2 og Gyldendals ord- og faguttrykk i biologi.

Utgivelser