Tormod Heier

Tormod Heier er oberstløytnant i Hæren og professor i statsvitenskap ved Forsvarets høgskole.

Han har bakgrunn fra blant annet Etterretningstjenesten og Forsvarsdepartementet, og har skrevet en rekke bøker om norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Fallback image

Utgivelser