Geir Heierstad

Geir Heierstad er forskningssjef ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet. Han har bakgrunn fra sørasiaforskning i tilknytning til blant annet utenriks- og sikkerhetspolitikk. Heierstad hadde det overordnede ansvaret for forskningsprosjektet om kommunenes rolle i forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme finansiert av KS og Justis- og beredskapsdepartementet, hvor han også bidro som forsker.

Geir Heierstad Høyoppløst bilde

Foto: NIBR/OsloMet

Utgivelser