Heikki Giverholt

Giverholt ble advokat i 1982 og har siden 1987 hovedsakelig arbeidet med entrepriserettslige spørsmål med hovedvekt på sluttoppgjør, tvisteløsninger og spørsmål angående tolkning av NS-standarder.

Han har siden 2004 hatt møterett for Høyesterett.

Sammen med Marthinussen og Arvesen har han utgitt kommentarutgaver til NS 8405 om utførelsesentrepriser og  NS 8406 – Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt, og i 2012 NS 8407 – Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser.

Han har også sammen med Marthinussen bidratt med en artikkel i «På rett grunn», Festskrift utgitt i anledning 25-års jubileet til Norsk Forening for Bygge- og Entrepriserett, og skrevet en rekke artikler for øvrig inntatt bl.a. i «Tidsskrift for Eiendomsrett» innenfor fagområdet entrepriserett.

Utgivelser