Lars Anders Heimdal

Lars Anders Heimdal er Legal Advisor i Talisman Energy Norge AS. Han har
tidligere jobbet i Statoil ASA, og ved Det juridiske fakultet, Universitetet i
Bergen.

Fallback image

Utgivelser