Frode Heldal

Frode Heldal er førsteamanuensis i teknologiledelse ved NTNU Handelshøyskolen, hvor han underviser i innovasjonsledelse og teamledelse for ingeniører.

Heldal har bakgrunn som sivilingeniør ved Industriell økonomi og teknologiledelse og tok doktorgraden ved samme institutt. Doktorgraden handlet om tverrfaglig teamarbeid og samhandling i helsesektoren. 

Utgivelser