Erlend Hem

Erlend Hem er lege.

Han har professorkompetanse i medisinsk atferdsvitenskap og arbeider som fagsjef ved Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus. Doktoravhandlingen fra 2004 handlet om selvmordsatferd blant menneskebehandlende profesjoner. Forskningen hans har blant annet vært konsentrert om selvmordsatferd og psykotraumatologi. Han har bred undervisningserfaring og har også arbeidet i mange år som medisinsk redaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Utgivelser