Henning Bang

Henning bang (f. 1957) er siviløkonom og psykolog, spesialist i organisasjonspsykologi og har doktorgrad i psykologi.

Han er førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, der han forsker på effektivitet i lederteam og grupper. I tillegg arbeider han med utvikling av ledergrupper, ledere og organisasjonskultur i Bang & Midelfart (www.bangmidelfart.no).

Henning Bang Høyoppløst bilde

Foto: Foto: Jo Michael de Figueiredo

Utgivelser