Henning Brath

Henning Brath (cand.jur. 1992) er privatpraktiserende advokat gjennom Advokatfirmaet Brath MNA, som inngår i kontorfellesskapet Advokatforum DA i Oslo. Han har lang erfaring fra Justisdepartementets sivilavdeling, der han bl.a. deltok ved utarbeidelse av lovproposisjonene for Stortinget og andre tiltak for voldsofre. Han har i tillegg arbeidet som dommerfullmektig ved Alstahaug tingrett og Oslo tingrett, og som stipendiat ved The Scottish Law Commission og The Crown Office i Edinburgh.

Fallback image

Utgivelser