Thore Henrichsen

Thore Henrichsen er spesialist i barnemedisin. Til daglig arbeider han som seksjonsoverlege ved barneintensiv avdeling på Ullevål universitetssykehus der han har ansvar for akutt pediatri og barneintensiv-medisin.

Fallback image

Utgivelser