Henrik Holm

Henrik Holm (f. 1980) er professor i filosofi og forskningsleder ved Steinerhøyskolen i Oslo.

Han har en doktorgrad i filosofi ved Teknisk Universitet Dresden (2010) og en doktorgrad i musikk ved Norges musikkhøgskole (2017). Holm er utdannet teolog, filosof og musikkviter ved Humboldt-universitetet i Berlin og Kunstuniversitetet i Berlin. Hovedarbeidsområder er filosofi som livskunst, estetikk og religionsfilosofi. Holm har skrevet en rekke bøker og artikler, og er en etterspurt foredragsholder.

Fallback image

Utgivelser