Henrik Kirkegaard

Henrik Kirkegaard er lærer på Flisnes barneskole i Ålesund. Han er tilknyttet Nasjonalt Senter for Matematikk i Opplæringen ved NTNU i Trondheim, og har holdt mange kurs og verksteder blant annet tilknyttet LAMIS (Landslaget for matematikk i skolen).

Fallback image

Utgivelser