Alexander Henriksen

Alexander Even Henriksen har Bachelor i journalistikk fra HiOA, samt storfag i musikk fra UiO og en master i media fra BI.  Han har siden 2007 jobbet i Gyldendal Undervisning og siden 2013 vært digital forlagsjef.

Utgivelser