Hans-Kristian Hernes

Hans-Kristian Hernes (dr.polit.) er professor i statsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet.

Hans forskningsinteresser er knyttet til demokrati, interesseorganisasjoner og ressursforvaltning. Han har også arbeidet med urfolks- og minoritetsspørsmål, og var redaktør for boka Finnmarksloven (Cappelen Akademisk Forlag 2008, sammen med Nils Oskal).

Fallback image

Utgivelser