Thorgeir Hernes

Thorgeir Hernes er avdelingsdirektør i stab i Arbeids- og velferdsdirektoratet og har arbeidet med flere reformer på helse-, velferds- og arbeidsområdene både på departements- og på direktoratsnivå.

Fallback image

Utgivelser