Hesiod

En av Vestens tidligste forfattere, lærediktsjangerens far

Hesiod, eller Hesiodos, ble født rundt år 700 f.Kr. i landsbyen Askra ved Helikon-fjellet i Boiotia i det sentrale Hellas. Han er en av de tidligste, kjente europeiske forfattere, og regnes som opphavsmann til lærediktsjangeren. Det vi vet om livet hans, er at faren kom fra Lilleasia, at han lærte dikterkunst av musene mens han var gjeter, at han vant en sangkonkurranse og at broren hans het Perses. Hesiod skrev på heksametervers innenfor en episk tradisjon som var sterkt preget av muntlig diktning, og det er bevart to verk som han med stor sikkerhet har skrevet. Det ene, Theogonien, sammenfatter den greske gudelæren fra verdens skapelse til Zevs blir gudenes konge. Det andre, Arbeid og dager, er rettet til broren Perses, og gir råd om etikk, rettferdighet, jordbruk, sjøfart og heldige og uheldige dager. Verket Skjoldet som omhandler en myte om Herakles, har tradisjonelt vært tillagt Hesiod, men er skrevet etter hans levetid.

Fallback image

Utgivelser