Ingar Heum

Ingar Heum er seksjonssjef i strategiseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Han begynte å jobbe med skjønn som tema for mer enn tjue år siden og har vært med å utvikle metoder og opplæring i skjønn i Aetat og senere i NAV. Han har særlig jobbet med skjønn som metode der målet er å fatte treffsikre beslutninger for brukerne av våre velferdstjenester, samtidig som samfunnets felles interesser ivaretas. Han er medforfatter av boka Arbeidsinkludering (Gyldendal Akademisk 2010) og har blant annet skrevet ti bøker om sportsfiske.

Fallback image

Utgivelser