Hilde Hov

Hilde Hov har 20 års erfaring fra videregående skole.

Hun har undervist i matematikk og naturfag på de fleste studieretninger, og har også undervist i studieretningsfagene biologi og matematikk. Siden 2000 har hun arbeidet som faglærer i naturfagdidaktikk ved Program for lærerutdanning ved NTNU. Hun har hovedfag i biologi, grunnfag fysikk, grunnfag matematikk og grunnfag samfunnskunnskap. Hilde Hov er medforfatter på SENIT for studieforberedende utdanningsprogram og Senit for yrkesfaglig utdanningsprogram.

Fallback image

Utgivelser